Free Download Ebook, ePub, PDF
Unlimited Download, Free For Member

OPERACIONS BÀSIQUES I SERVEI DE RESTAURANT I ESDEVENIMENTS ESPECIALS

>>> Posted by ROSER/LLAURADÓ, MARTÍ/COLL, LLUÍS VIVES

OPERACIONS BÀSIQUES I SERVEI DE RESTAURANT I ESDEVENIMENTS ESPECIALS - ROSER/LLAURADÓ, MARTÍ/COLL, LLUÍS VIVES

L’obra s’estructura en sis blocs temàtics per facilitar l’estudi dels continguts que s’hi treballen. La primera part se centra en les operacions de preservei, és a dir, en la preparació del material i dels equips i el mobiliari, i en la posada a punt de la sala. La segona part inclou el servei d’aliments i begudes, i treballa les tècniques i els tipus de servei. En la tercera part es recullen els serveis especials, com poden ser l’organització i el servei de banquets, les noves fórmules de restauració, les tècniques de trinxat, pelat i desespinat i l’elaboració de plats a la vista del client. Seguidament es detallen les operacions de postservei i la documentació associada al servei en la quarta i cinquena part, respectivament. Finalment, en la sisena part s’exposen les estructures organitzatives.Els continguts del llibre estan organitzats i actualitzats d’acord amb la normativa vigent, a més estan adaptats a les necessitats formatives que demana el sector. Per això, es tracta d’una obra molt útil tant per als alumnes com per als professionals que desitgin ampliar els seus coneixements i millorar-los.


Title : OPERACIONS BÀSIQUES I SERVEI DE RESTAURANT I ESDEVENIMENTS ESPECIALS
Author : ROSER/LLAURADÓ, MARTÍ/COLL, LLUÍS VIVES
Format : Hardcover
ISBN :
PAGE : 155 pages


Who liked THE GREYHOUND also liked:


Latest comments